Klachten procedure

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw behandelaar via email, via contactformulier of telefonisch.

De klacht wordt opgepakt door onze praktijkmanager. De praktijkmanager bespreekt de klacht samen met de behandelend specialist. Wanneer de klacht bij ons gemeld is, nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op om uw klacht op te lossen.

Komt u er met onze praktijkmanager niet uit, dan kan onze praktijkmanager een second opinion voor u aanvragen. De mening van een specialist die niet bij het conflict is betrokken, kan uw visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven;

Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar de praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw behandelaar bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Geschil
Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen.

Meer informatie
Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen via het contactformulier dat is geplaatst op de website van www.allesoverhetgebit.nl. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

U kunt via verschillende kanalen uw klacht met ons delen

  • Telefoon: 013 - 535 65 29 vraag naar de praktijkmanager
  • E-mail: info@mhp-tilburg.nl
  • Klachtformulier: onderstaande formulier
Binnen drie werkdagen ontvangt u een reactie vanuit de praktijk.Bij het gebruik van dit formulier ga je akkoord met het verwerken van de door jou opgegeven gegevens zoals aangegeven in onze privacyverklaring.