Start project gezonde peutermonden

Mondzorg komt voor veel kinderen te laat
Al geruime tijd is de slechte gezondheid van de mond bij jonge kinderen volop in de media. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de meeste kinderen pas na het vierde levensjaar voor het eerst een tandarts bezoeken. Veel kinderen hebben dan al gaatjes. Veel ouders weten niet dat mondzorg voor kinderen verzekerd is. Veel kinderen worden daarom niet bereikt met individuele preventieve mondzorg.

Consultatiebureau

In het kader van het rijksvaccinatieprogramma komen kinderen tot hun vierde jaar met grote regelmaat en met een bezoektrouw van bijna 95% naar het consultatiebureau. Uit onderzoek kwam naar voren dat veel jeugdgezondheidszorg medewerkers de noodzaak van preventieve mondzorg en samenwerking met mondzorgprofessionals wel inzien, maar dat daar op dit moment veel te weinig aandacht aan wordt gegeven.

Nieuwe aanpak: de mondzorgcoach op consultatiebureau
Bij Hogeschool Utrecht start per 1 april het onderzoekproject Gezonde Peutermonden. In dit project wordt het effect van een mondzorgcoach op consultatiebureaus onderzocht. Vanuit de eerstelijns mondzorg wordt een mondhygiënist op het consultatiebureau gedetacheerd. Deze mondzorgcoach zal daar de JGZ basistaak mondgezondheidsvoorlichting ondersteunen. Tijdens reguliere consultatiebureaubezoeken zal de mondzorgcoach een geïndividualiseerd preventief mondzorgprogramma geven aan baby’s en peuters vanaf 6 maanden. Dit programma is gericht op het verbeteren van de mondgezondheid bij peuters. Het is gebaseerd op het succesvolle Schotse Childsmile Project (www.child-smile.org.uk) en het effectief gebleken Gewoon Gaaf programma van het Ivoren Kruis (www.gewoon-gaaf.nl).

Effect evaluatie
In dit onderzoeksproject wordt het effect van dit preventieve mondzorgprogramma geëvalueerd. Daarbij krijgen alle deelnemende peuters de reguliere zorg. Na loting krijgt de helft als aanvulling het programma van de mondzorgcoach. Het effect wordt vervolgens gemeten door het aantal peuters zonder gaatjes (cariës), de leeftijd bij het eerste gaatje (uitstel of afstel van cariës), aantal gaatjes per kind en de verandering in het mondzorggedrag van de ouders. Ook wordt de kosteneffectiviteit van het preventief mondzorgprogramma door de mondzorgcoach bepaald.

Uitvoering
Het project staat onder leiding van dr. Katarina Jerkovic, lector Innovaties in de Preventieve Zorg van Hogeschool Utrecht, prof. dr. Geert van der Heijden, hoogleraar Sociale Tandheelkunde en prof. dr. Cor van Loveren, hoogleraar Preventieve Tandheelkunde beiden verbonden aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Onderzoeker is Peggy van Spreuwel. Zij voert het project uit in het kader van haar promotie bij ACTA.

Partners
Het project is een samenwerking met ACTA, Hogeschool InHolland, GGD’s en mondzorgpraktijken in de regio’s Tilburg, ’s Hertogen Bosch, Culemborg, Utrecht en Amsterdam. Dit onderzoek wordt medegefinancierd door subsidies vanuit het Regieorgaan SIA en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) en gesponsord door Het Ivoren Kruis en Oral B.

Meer informatie
www.gezondepeutermonden.hu.nl

« terug naar overzicht
: mhptilburg
: 12 maart 2017